• thời gian:2023-06-02 05:23Mỹ rút toàn bộ tiêm kích F
  • "KhôngquânMỹđangloạibiênnhữngphiđộiF-15C/Dlạchậuđãhoạtđộnghơn30năm,nhằmthựchiệnkếhoạchhiệnđạihóalựcl ...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

Bảng xếp hạng hàng đầu

Liên kết